ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Σελίδα:1 από 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΛΛΗΝΗ-ΑΤΤΙΚΗΣ,15351

ΕΛΑΙΩΝΩΝ & ΚΑΤΩ ΒΙΓΛΑΣ

ΑΦΜ: 999338447

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106030573

ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΓΕΜΗ: 089121103000

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΕΙΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΩΡΑ

Απόδειξη ΛιανικήςA259 11/05/2022 23:35

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μ.Μ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΠΑ %

ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

56333Πακέτο αναμνηστικών φωτογραφιών Δημοτικού Τάξη:

Β΄ Δημοτικού

Τμήμα:

1

1ΤΕΜΑΧΙΑ7.2624.00%7.269.00
56333Πακέτο αναμνηστικών φωτογραφιών Δημοτικού Τάξη:

Ε΄ Δημοτικού

Τμήμα:

3

1ΤΕΜΑΧΙΑ7.2624.00%7.269.00
56333Πακέτο αναμνηστικών φωτογραφιών Δημοτικού Τάξη:

ΣΤ΄ Δημοτικού

Τμήμα:

5

1ΤΕΜΑΧΙΑ7.2624.00%7.269.00