ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Σελίδα:1 από 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΛΛΗΝΗ-ΑΤΤΙΚΗΣ,15351

ΕΛΑΙΩΝΩΝ & ΚΑΤΩ ΒΙΓΛΑΣ

ΑΦΜ: 999338447

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106030573

ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΓΕΜΗ: 089121103000

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΕΙΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΩΡΑ

Απόδειξη ΛιανικήςA907 31/08/2022 16:07

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μ.Μ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΠΑ %

ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

3502ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ1ΤΕΜΑΧΙΑ0.000.00%0.000.00
59437Εκπαιδευτικά βιβλία1ΤΕΜΑΧΙΑ33.966.00%33.9636.00
59435Γραφική ύλη1ΤΕΜΑΧΙΑ101.6124.00%101.61126.00
3517ΠΑΚΕΤΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ1ΤΕΜΑΧΙΑ14.5224.00%14.5218.00