ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Σελίδα:1 από 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΛΛΗΝΗ-ΑΤΤΙΚΗΣ,15351

ΕΛΑΙΩΝΩΝ & ΚΑΤΩ ΒΙΓΛΑΣ

ΑΦΜ: 999338447

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106030573

ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΓΕΜΗ: 089121103000

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΕΙΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΩΡΑ

Απόδειξη ΛιανικήςA1603 16/09/2022 17:42

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μ.Μ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΠΑ %

ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

6503Ο Αφοσιωμένος Φίλος, Oscar Wilde1ΤΕΜΑΧΙΑ11.326.00%11.3212.00
3515ΠΑΚΕΤΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ1ΤΕΜΑΧΙΑ28.2324.00%28.2335.00
3511ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ1ΤΕΜΑΧΙΑ0.0024.00%0.000.00
59453Εκπαιδευτικά βιβλία1ΤΕΜΑΧΙΑ37.746.00%37.7440.00
59452Γραφική ύλη1ΤΕΜΑΧΙΑ120.9724.00%120.97150.00

ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Σελίδα:2 από 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΛΛΗΝΗ-ΑΤΤΙΚΗΣ,15351

ΕΛΑΙΩΝΩΝ & ΚΑΤΩ ΒΙΓΛΑΣ

ΑΦΜ: 999338447

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106030573

ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΓΕΜΗ: 089121103000

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΕΙΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΩΡΑ

Απόδειξη ΛιανικήςA1603 16/09/2022 17:42

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μ.Μ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΠΑ %

ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

59309ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2022-20231ΤΕΜΑΧΙΑ24.1924.00%24.1930.00
3505ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ1ΤΕΜΑΧΙΑ0.0024.00%0.000.00
59442Εκπαιδευτικά βιβλία1ΤΕΜΑΧΙΑ28.306.00%28.3030.00
59441Γραφική ύλη1ΤΕΜΑΧΙΑ129.0324.00%129.03160.00
59307ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2022-20231ΤΕΜΑΧΙΑ24.1924.00%24.1930.00