ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Σελίδα:1 από 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΛΛΗΝΗ-ΑΤΤΙΚΗΣ,15351

ΕΛΑΙΩΝΩΝ & ΚΑΤΩ ΒΙΓΛΑΣ

ΑΦΜ: 999338447

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106030573

ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΓΕΜΗ: 089121103000

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΕΙΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΩΡΑ

Απόδειξη ΛιανικήςA1753 19/09/2022 18:36

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μ.Μ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΠΑ %

ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

3507ΠΑΚΕΤΟ Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ)1ΤΕΜΑΧΙΑ20.1624.00%20.1625.00
59412ΠΑΚΕΤΟ DESIGN & TECHNOLOGY Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ1ΤΕΜΑΧΙΑ16.1324.00%16.1320.00
3486ΠΑΚΕΤΟ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ)1ΤΕΜΑΧΙΑ24.1924.00%24.1930.00
3485ΠΑΚΕΤΟ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)1ΤΕΜΑΧΙΑ28.2324.00%28.2335.00