Πολιτική απορρήτου

Η Εταιρεία μας «Ελληνική Εκπαιδευτική Εταιρεία Ε.Π.Ε.» και ο παρών ιστότοπος του ηλεκτρονικού της καταστήματος (https://eshop.haed.edu.gr) λειτουργεί σύμφωνα  με τον Κανονισμό 679/2016/Ε.Ε. για την προστασία και την ελεύθερη κυκλοφορία προσωπικών δεδομένων και τη σχετική εθνική και διεθνή νομοθεσία. Η Εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων σας. Γι’ αυτό σας ενημερώνουμε για την πολιτική που εφαρμόζουμε και κατωτέρω περιγράφεται και σας παρακαλούμε να την διαβάσετε προσεκτικά.

 

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας: Η «Ελληνική Εκπαιδευτική Εταιρεία Ε.Π.Ε.», με έδρα την Παλλήνη Αττικής (Ελαιώνων και Κάτω Βίγλας, Παλλήνη, 15351). Τηλ. επικ. 210 6030573 και e-mail: eshop@haed.edu.gr.
 2. Δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε:

α) Κατά την απλή επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας χωρίς να δημιουργείτε λογαριασμό ή να προβαίνετε σε αγορές προϊόντων:

Τα μοναδικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι εκείνα που ο περιηγητής σας, μεταφέρει στον διακομιστή μας, τα λεγόμενα server log files, και συγκεκριμένα:

 • Ημερομηνία και ώρα την στιγμή της εισόδου στον ιστότοπο.
 • Τον όγκο δεδομένων που στάλθηκαν σε bytes.
 • Ο περιηγητής που χρησιμοποιήσατε κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο.
 • Το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήσατε κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο.
 • Την Διεύθυνση IP (Internet Protocol address) σας, κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο.

Τα δεδομένα σας αυτά δεν θα μεταβιβαστούν ή θα χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε τα αρχεία καταγραφής διακομιστών (server log files), εάν διαπιστωθούν συγκεκριμένες ενδείξεις παράνομης χρήσης.

  

  β) Κατά τη δημιουργία λογαριασμού σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα:

Τα μοναδικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι η διεύθυνση της ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας, μέρος της οποίας συνθέτει τον κωδικό χρήστη (username), και το συνθηματικό σας (password).

 

γ) Κατά την πραγματοποίηση αγορών είτε από επισκέπτη, είτε από χρήστη λογαριασμού

Τα στοιχεία σας που συλλέγουμε (τα υποχρεωτικά σημειώνονται με «*» στα οικεία πεδία που συμπληρώνετε) είναι: Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία χρήστη, Ονοματεπώνυμο παιδιού για το οποίο προορίζεται το προϊόν και τυχόν θα παραλάβει αυτό, διεύθυνση κατοικίας (και τυχόν διαφορετική διεύθυνση παράδοσης προϊόντος), διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό-κινητό) , ειδικές προτιμήσεις/αιτήματα ή δεδομένα που προαιρετικά μας γνωστοποιείτε στο πεδίο «σημειώσεις παραγγελίας», τρόπος πληρωμής (π.χ. σε μετρητά αποκλειστικά στην περίπτωση παραλαβής από το φυσικό κατάστημα, ή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας), ο τρόπος παραλαβής των αγορών σας (δηλ. είτε από το κατάστημα, είτε μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών μας), Αποδείξεις/ Τιμολόγια Πώλησης Αγαθών/Δελτία Αποστολής, στοιχεία αγορών σας (χρόνος, είδη προϊόντων, κωδικοί, τιμή ανά είδος, συνολική τιμή προ και μετά φόρων, τρόπος πληρωμής, τρόπος παράδοσης) στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Πέραν τούτων, στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου συλλέγουμε υποχρεωτικά και Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. και το είδος της σχετικής επαγγελματικής σας δραστηριότητας. Συλλέγουμε ακόμη στοιχεία προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε σε σχετική λίστα («λίστα επιθυμιών», “wish list”), εφόσον με δική σας πρωτοβουλία επιλέξετε να τοποθετήσετε κάποια προϊόντα μας σε αυτήν.

Η Εταιρεία μας δεν αποθηκεύει στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας που τυχόν χρησιμοποιείτε για τις αγορές σας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς προϊόντος, ο χρήστης ανακατευθύνεται για την πληρωμή στην ασφαλή σελίδα της συνεργαζόμενης με μας «Τράπεζας Πειραιώς», όπου ο χρήστης ενημερώνεται για τη χρέωση, πληκτρολογεί τα στοιχεία της χρεωστικής /πιστωτικής/ προπληρωμένης κάρτας και η αποστολή και διεκπεραίωση της πληρωμής γίνεται με απόλυτη ασφάλεια επικοινωνίας (SSL 128 bit).

δ) Κατά την οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί μας (π.χ. δια τηλεφώνου, ή ηλεκτρονικών μέσων, όπως μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή δια της πλατφόρμας), διατηρούμε τα αιτήματα/στοιχεία/ερωτήματα που τυχόν μας υποβάλλετε, προκειμένου να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε και να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 

 1. Σκοπός και νομική βάση επεξεργασίας:
 • Η πραγματοποίηση της εγγραφής σας στην διαδικτυακή ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (e-shop) και η διαχείριση αυτής από εμάς προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας. Νομική βάση στην περίπτωση αυτή είναι η σύναψη και η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης που θα σας επιτρέπει το άνοιγμα του λογαριασμού σας, τη χρήση των λειτουργιών αυτού και τη διευκόλυνση σύναψης αγοράς προϊόντων.
 • Η ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας προϊόντων, δηλαδή της αγοράς και παραλαβής των προϊόντων που επιλέξατε και η από μέρους σας καταβολή του τιμήματος. Νομική βάση στην περίπτωση αυτή είναι η σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης πώλησης και παράδοσης αγαθών.
 • Η έκδοση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών. Νομική βάση στην περίπτωση αυτή είναι η συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.
 • Η διαχείριση του πελατολογίου, η επικοινωνία μας για ζητήματα που σχετίζονται με τις αγορές σας (π.χ. συνεννόηση για παράδοση-παραλαβή προϊόντων, τυχόν προτάσεις/αιτήματά σας, τροποποίηση-ακύρωση παραγγελιών, υποστήριξη μετά την πώληση). Νομική βάση στην περίπτωση αυτή είναι οι συμβατικές και μετασυμβατικές υποχρεώσεις μας από την πώληση των προϊόντων μας και το έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας να σας ενημερώνει για τα προϊόντα μας και να ανταποκρίνεται σε τυχόν προτάσεις και ειδικά αιτήματά σας με σκοπό την ικανοποίησή σας από τις υπηρεσίες μας και τη βελτίωση αυτών.
 • Η προστασία του λογαριασμού σας, η βελτίωση της σταθερότητας και της λειτουργικότητας του ιστοτόπου μας. Νομική βάση στην περίπτωση αυτή είναι το έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας.

 

 1. Πηγές και αποδέκτες των δεδομένων:
 • Λαμβάνουμε τα παραπάνω δεδομένα απευθείας από εσάς μέσω της εγγραφής σας στην ιστοσελίδα μας ως χρήστη και της από μέρους σας πραγματοποίησης αγορών και σύμφωνα με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας. Λαμβάνουμε επίσης από τη συνεργαζόμενη με μας Τράπεζα, στον ιστότοπο της οποίας μεταφέρεστε για την καταχώριση των στοιχείων της κάρτας σας, τα απαραίτητα στοιχεία για την επιβεβαίωση ότι έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή των προϊόντων που επιλέξατε προκειμένου να προχωρήσουμε στη διαδικασία παράδοσής τους σε σας.
 • Τα δεδομένα σας συλλέγει και επεξεργάζεται το εξουσιοδοτημένο και έμπιστο προσωπικό μας, που έχει δεσμευθεί απέναντί μας με τήρηση εμπιστευτικότητας και ιδίως των τμημάτων παραγγελιών, πωλήσεων, μάρκετινγκ, λογιστηρίου και πληροφορικής σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία.
 • Μεταδίδουμε τα δεδομένα σας σε: α) σε εξωτερικούς συνεργάτες μας, όπως λ.χ. παρόχους-υποστηρικτές τεχνολογικών υπηρεσιών, μάρκετινγκ-διαφήμισης, νομικών υπηρεσιών (σε περίπτωση εξώδικων ή δικαστικών αξιώσεων). Στην τελευταία αυτή περίπτωση τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν ενώπιον δικαστηρίου για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, β) σε προμηθευτές μας σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα σχετιζόμενο με προϊόντα μας (π.χ. τυχόν περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος), γ) σε συνεργαζόμενες με μας Τράπεζες αν απαιτηθεί κατά τις περιστάσεις ή τη νομοθεσία (π.χ. δειγματοληπτικός έλεγχος συναλλαγών, ή περίπτωση ανάγκης επιστροφής χρημάτων), δ) οποιαδήποτε δημόσια αρχή τυχόν απαιτηθεί με νόμιμη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων της αστυνομικής αρχής, της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, του Συνηγόρου του Πολίτη, του Συνηγόρου του Καταναλωτή, της Αρχής Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ε) δικαστικές ή/και εισαγγελικές αρχές, αν τυχόν απαιτηθεί στην περίπτωση αξιώσεων ή αδικημάτων και σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία. Οι παραπάνω αναφερόμενοι (πρόσωπα, φορείς) έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας στην έκταση και το βαθμό που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων τους ή της εντολής που τους ανατέθηκε από εμάς και δεσμεύονται με συμβάσεις εμπιστευτικότητας με εμάς. Η Εταιρεία μας δεν διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε χώρες εκτός Ε.Ο.Χ. Αν κατ’ εξαίρεσιν χρειαστεί να το πράξει, η τυχόν διαβίβαση θα λαμβάνει χώρα μόνο εφόσον υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για το επίπεδο προστασίας από την τρίτη χώρα.

 

 1. Χρόνος διατήρησης των δεδομένων.

Διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται για καθένα από αυτά σύμφωνα με τη  νομοθεσία μας και ιδίως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία, καθώς και για όσο χρόνο απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης και τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων.  Στην τελευταία αυτή περίπτωση, τα δεδομένα σας θα διατηρούνται από εμάς μέχρι την αμετάκλητη επίλυση των διαφορών. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο διατηρείτε λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας. Εφόσον επιθυμείτε τη διαγραφή του λογαριασμού σας ή των δεδομένων σας ως επισκέπτη, τα δεδομένα σας θα διαγράφονται άμεσα από εμάς, εκτός αν συντρέχει κάποιος ειδικός λόγος που επιβάλλει τη διατήρησή τους για ορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. εκκρεμούσα εξώδικη ή δικαστική διαφορά ή συμμόρφωση με φορολογική νομοθεσία), οπότε και στην περίπτωση αυτή θα σας το γνωστοποιήσουμε σχετικά. Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή του λογαριασμού σας, μπορείτε να μας το δηλώσετε σχετικά είτε πατώντας στο σύνδεσμο: https://eshop.haed.edu.gr/delete-account, είτε επιλέγοντας «Διαγραφή Λογαριασμού» στην καρτέλα «Ο Λογαριασμός Μου».

 

 1. Δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων:
 • Δικαιούσθε να λάβετε γνώση των στοιχείων σας, ζητώντας ιδίως να ενημερωθείτε για τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε, να λάβετε αντίγραφα αυτών και να πληροφορηθείτε για το πώς τα επεξεργαζόμαστε.
 • Δικαιούσθε να μας υποβάλλετε αίτημα διόρθωσης ή/και συμπλήρωσης τυχόν ανακριβών/εσφαλμένων στοιχείων σας.
 • Δικαιούσθε να υποβάλετε αίτημα φορητότητας δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε με βάση τη σύμβαση, προκειμένου να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλο Υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
 • Δικαιούσθε να υποβάλετε αίτημα περιορισμού της επεξεργασίας τους.
 • Δικαιούσθε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, εφόσον η τήρηση των στοιχείων δεν γίνεται για την εκπλήρωση των νόμιμων ή/και συμβατικών υποχρεώσεών μας ή/και για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
 • Δικαιούσθε να εναντιωθείτε στην αποστολή ενημερώσεων μέσου απλού ταχυδρομείου, e-mail ή sms, αποστέλλοντας σχετική ηλεκτρονική επιστολή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: eshop@haed.edu.gr, ή πατώντας στη λέξη «unsubscribe» (απεγγραφή), που βρίσκεται στο τέλος της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που τυχόν σας αποστέλλουμε.

 

7. Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr : Τα δικαιώματά μου , Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες. Θα χαρούμε όμως να μας δώσετε την ευκαιρία να επιλύσουμε οποιοδήποτε παράπονό σας το συντομότερο δυνατόν προτού προσφύγετε στην Αρχή.

 

 1. Στοιχεία επικοινωνίας:

Για οποιοδήποτε ζήτημα προσωπικών δεδομένων και για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο dataprotection@haed.edu.gr ή στο τηλ.: 2146877607 .

 

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο-Αναθεώρηση Πολιτικής Προστασίας.

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των προσωπικών δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και το ηλεκτρονικό δίκαιο.

Οι παρόντες όροι της Πολιτικής Απορρήτου ενημερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η επικαιροποίηση των όρων αυτών θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας και σχετικά θα ενημερώνεστε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Ενθαρρύνουμε όμως να διαβάζετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για να γνωρίζετε πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας.

 

Η παρούσα πολιτική απορρήτου τροποποιήθηκε για τελευταία φορά στις

26 Ιουλίου 2018.

©2023 HAEd e-shop, All Rights Reserved

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα και εμείς θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account